• Aktualności ze szkoły:

 •  Lekcja tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka w ramach międzynarodowego projektu KROKUS

   Data publikacji: 2017-11-03 22:22:48 | Dodał/a: Sybilla Hofman - Migdalska


  ,,Podstawą wszystkich praw danego narodu jest z pewnością

  prawo do istnienia"

   

                                                      Jan Paweł II     W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ,,KROKUS", który był zorganizowany przez Holocaust Education Trust Ireland. Uczestnictwo w tym projekcie to zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z rasizmem i nietolerancją. Uczniowie poznają znaczenie tolerancji i szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności lub wyznania.
        Projekt ,,KROKUS" upamiętnia 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasach Holokaustu i tysięcy innych dzieci, które były ofiarami nazistowskich zbrodni. Żółte kwiaty, które zasadzili nasi uczniowie przypominać nam będą wszystkie dzieci, które zginęły w okresie II wojny światowej.
     We wrześniu 1939 roku Niemcy najechały na Polskę, czym rozpoczęły II wojnę światową. Wkrótce armia niemiecka opanowała większość Europy.Ludność pochodzenia żydowskiego została skazana na zagładę. W gettach, obozach zagłady Żydzi  umierali z powodu morderczej pracy, zimna i głodu .Poprzez uczestnictwo w projekcie  nasi uczniowie poznali jak ważne jest akceptowanie i poszanowanie ludzi różnych kultur i narodowości. Ludobójstwo nie jest pojedynczym zdarzeniem w czasie, ale stanowi stopniowy proces, który zaczyna się wtedy, gdy nie są powstrzymywane przypadki dyskryminacji, rasizmu i nienawiści oraz wtedy, gdy ludziom odmawia się uznania ich praw człowieka i praw obywatelskich. Z tego powodu ważne jest żebyśmy szanowali różnice pomiędzy nami i głośno sprzeciwiali się przypadkom niesprawiedliwości.


  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45