• Aktualności ze szkoły:

 •  Czuwaj

   Data publikacji: 2017-10-24 21:55:45 | Dodał/a: Edyta Pawlak


       Takie pozdrowienie można od niedawna usłyszeć w murach naszej szkoły. W nowym roku szkolnym zainicjował działalność Zastęp „Płomień” należący do 111 Dryżyny Harcerskiej „Grot” Hufca ZHP Częstochowa.

    Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP wychowuje  młodych  ludzi  na   prawych,  aktywnych   i  odpowiedzialnych   obywateli  w  duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
     Aktywność harcerzy opiera się na pracy wolontariuszy. Jako stowarzyszenie patriotyczne pamięta o naszej historii, pielęgnuje polskie tradycje. Dba o narodowy dorobek i szanuje go. Umożliwia młodym ludziom aktywne poszukiwanie własnych dróg do patriotyzmu.

      Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą dla wszystkich, którzy chcą podjąć trud związany z kształtowaniem charakteru, ale i przeżyć przygodę, jaką jest harcerstwo.

     Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli
  – aktywnych, czyli takich, którzy kreują swoje życie, wykazują się aktywnością w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, nie boją się wyzwań i trudnych decyzji, od których w obecnej rzeczywistości często się ucieka.


              Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na zbiórki!

   

  galeria zdjęć


  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45