• Konkurs na wiersz patriotyczny o Tadeuszu Kościuszce

 • Rok 2017 to między innymi rok Tadeusza Kościuszki-Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość". W tym roku  ma  miejsce 200. rocznica śmierci  tego bohatera, symbolu wolności i wzoru patrioty.  "Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - zaakcentowano w przyjętej uchwale.

   

              W związku z tym , że nasza szkoła nosi imię tegoż bohatera prowadzone są różnorakie działania upamiętniające tę postać.

  I tak uczniowie, poznając sukcesywnie życie i działalność Tadeusza Kościuszki, wykonywali piękne albumy o patronie szkoły, z których powstała na korytarzu  wystawa, dzięki której również młodsze dzieci mogły poznawać tę historyczną postać.

  Dodatkowym źródłem informacji są też ekspozycje obrazujące działalność bohatera Polski  i Stanów Zjednoczonych.

   

  Kolejnym działaniem było ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu na Wiersz Patriotyczny  o Tadeuszu Kościuszce. Celem konkursu było głównie popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej, poznawanie życia i działalności Tadeusza Kościuszki, wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji  wątku patriotycznego, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
  utrwalanie poczucia dumy narodowej.

   Temat wcale nie był łatwy, mimo to uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów podjęli wyzwanie. Wpłynęły do nas wiersze, uczące patriotyzmu, pełne mądrości historycznych.

   Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

   

  kategoria szkoły podstawowe:

  I m. Jakub Wróbel  kl. IV Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni

  II m. Maria Rudnik  kl. VI Szkoła Podstawowa w Konopiskach

  Wyróżnienie- Martyna Mirczak kl. VI  Szkoła Podstawowa w Konopiskach

   

  kategoria: gimnazja:

  I m. Natalia Kowalska  kl. I ZS w Konopiskach

  II m. Aleksandra Glondalska kl. I ZS w Konopiskach

  Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej akademii, podczas której uczniowie z ZSP w Rększowicach  zaprezentują program, w którym pokażą, że piękne tradycje kościuszkowskie żyją w świadomości narodu od wielu pokoleń i uczą miłości do ojczyzny.

   

  Ponadto w kolejnych miesiącach planowane są jeszcze takie działania jak : Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, podczas którego uczniowie będą rywalizować między sobą, prezentując wiedzę, jaką przystało mieć wychowankowi uczącemu się w szkole imienia tego bohatera oraz lekcje wychowawcze przeprowadzone według scenariusza przygotowanego przez nauczycielkę historii i przystosowanego do odpowiedniej grupy wiekowej.

   

  Cieszymy się, że jesteśmy szkołą imienia Tadeusza Kościuszki- bohatera historycznego, niezaprzeczalnego autorytetu i wzoru do naśladowania dla współczesnych. Od niego możemy pobierać lekcje patriotyzmu, miłości do własnego kraju oraz budowania historii.

   

  Alicja Kamińska

  Sybila Hofman -Migdalska
  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45