• Prawa dziecka

 • Z okazji   Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, obchodzonego po raz trzeci w Polsce, w naszej w szkole została przygotowana krótka  inscenizacja o prawach, ale i obowiązkach dzieci.
     Uczniowie z klas V i VI przypomnieli prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, która w Polsce obowiązuje od 1991r., a więc dopiero 25 lat.


         Dzieci mają:

  PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU

  PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

  PRAWO DO PRYWATNOŚCI
  PRAWO DO WYPOWIEDZI
  PRAWO DO NAUKI
  PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY
  PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI
  PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA


      W szkole mamy do czynienia nie z dzieckiem, ale  z uczniem. To ważne rozróżnienie, bo dziecko jest sobie dzieckiem w domu, dla rodziców,  a dla szkoły jest uczniem, czyli małym człowiekiem, który ma obowiązek uczyć się, przestrzegać regulaminu szkoły i słuchać nauczycieli.
      Jest oczywiste, że uczeń i nauczyciel nie mają równych praw.  Jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa i należy ich przestrzegać  w codziennej szkolnej rzeczywistości.
     Chcemy, by lubić zaczął nas ktoś. Chcemy zmartwieniom powiedzieć - dość!   Szkoda, że tak niewielu ludzi na świecie słucha głosu dzieci- tak słowami wiersza twierdzili nasi uczniowie.

     Dziś była taka okazja, by poprosić dorosłych, aby wysłuchali, zrozumieli i uwierzyli, że dzieci też potrafią myśleć rozsądnie i dbać o swoją przyszłość. Uczniowie podkreślali, że każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły, ma prawo do godnego życia -  w pokoju i spokoju, w miłości i  poczuciu bezpieczeństwa oraz to, że oprócz praw – ma także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka  rodziców, Polaka i człowieka.  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45