• Projekt Cybernauci

 • W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach przystąpiliśmy do realizacji projektu "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci". Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
        W ramach projektu dnia 14 listopada odbyły się w naszej placówce warsztaty z uczniami, rodzicami i nauczycielami prowadzone przez wyszkolonego trenera z zakresu cyberbezpieczeństwa.


      Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
      Internet to narzędzie o nieograniczonych możliwościach, które towarzyszy młodym ludziom na co dzień – zarówno w szkole, jak i w domu. Powszechna dostępność sieci pozwala na błyskawiczne dotarcie do informacji, ale stanowi również źródło poważnych niebezpieczeństw. Z tego powodu niezmiernie ważna jest kwestia, by dorośli – rodzice i nauczyciele – oraz dzieci i młodzież, posiadali jak najszerszą wiedzę o zagrożeniach związanych z Internetem.
       Warsztaty zorganizowane  w naszej szkole w ramach projektu odnosiły się do wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji) w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
         Podczas warsztatów prowadzonych przez dr Michała Szyszko uczestnicy dowiedzieli się  między innymi jak definiowana jest prywatność w serwisach społecznościowych oraz czego mogą dowiedzieć się o nas inni dzięki informacjom, które sami udostępniamy w Internecie. Wiele uwagi poświęcone zostało problemom uzależnienia od komputera i Internetu oraz kontroli rodzicielskiej.
  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45