• Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu o UE

 •    Już po raz drugi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach był organizatorem Powiatowego Konkursu o Unii Europejskiej. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Konopiska mgr. inż. Jerzego Żurka.

  Konkurs był adresowany do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych  z terenu powiatu częstochowskiego.

  Celem konkursu było propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej - szczególnie państw członkowskich, zachęcenie do tworzenia prezentacji jako twórczej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji wiadomości.

  Przedmiotem konkursu było stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej charakterystyczne święto, tradycję lub obrzęd wybranego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


  Spośród wielu nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie:

  - mgr Sybila Hofman-Migdalska – nauczyciel języka angielskiego, historii i

     społeczeństwa,

  - mgr Alicja Kamińska – nauczyciel języka polskiego,

  -mgr Konrad Kijas – nauczyciel zajęć komputerowych,

  zgodnie z Regulaminem Konkursu przyznała miejsca:

  I miejsce - Katarzynie Bednarczyk z Zespołu Szkół w Hucie Starej B,

  II miejsce -  Julii Błaszak ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie,

  III miejsce -  Krystianowi Jurczyk z Zespołu Szkół w Kłomnicach.


                           Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45