• Innowacyjne rozwiązania dla edukacji


 •      Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach przystąpili do udziału w projekcie EDUSCIENCE. Jego pełny tytuł brzmi: "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE". 
     Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, realizowany pod patronatem MEN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


             Projekt EDUSCIENCE oferuje:

  .       naukę przez eksperymenty – projekt kładzie nacisk na angażowanie uczniów w wykonywanie doświadczeń dostosowanych do ich wieku i umiejętności,

  ·     różnorodność technik przekazu wiedzy – na platformie e-learningowej umieszczane są różnego typu materiały (filmy, pliki audio, obrazy, quizy, krzyżówki itp.),

  ·          bezpośredni kontakt z naukowcami PAN – telekonferencje, lekcje on-line, wizyty w obserwatoriach dają możliwość zadawania pytań, wpływania na przebieg badań czy prowadzonego właśnie eksperymentu,

  ·               poznawanie różnych aspektów nauki – prowadzone są transmisje satelitarne ze stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz z obserwatoriów geofizycznych w Polsce,

  ·         nowoczesną metodykę nauczania – w której uczeń jest nie tylko odbiorcą stosowanych przez nauczycieli metod, ale także sam poznaje swoje możliwości i style uczenia się, przez co świadomie uczestniczy w procesie uczenia.


        Celem projektu jest popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów i uczennic.  Założeniem projektu  jest, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Realizatorzy projektu zachęcają uczniów do tego, aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, aby obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny. Zdając sobie sprawę z dużej otwartości młodych ludzi na nowinki techniczne, informatyzację, korzystanie z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, projekt daje im nowoczesne narzędzia, które mogą wykorzystać w edukacji i rozwoju własnej osobowości. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania uczniowie mogą uczyć się w sposób przyjemny, a przede wszystkim efektywny, wykorzystując innowacyjną platformę e-learningowa, portal przyrodniczy, wsparcie metodyczne dla nauczycieli, opis programu wycieczek dydaktycznych umożliwiający wizytę w jednym  z instytutów bądź obserwatoriów naukowych oraz program ogólnopolskiego monitoringu przyrodniczego.


  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45