• Aktywna Edukacja w naszej szkole

 • Na początku roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach przystąpił do udziału w programie Aktywna edukacja.

  Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach  i szkołach” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

  Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

  Wszystkie działania w programie koncentrują się wokół czterech głównych problemów:

  1. Sprzętu, co oznacza  przygotowanie szkoły do przemyślanego określania potrzeb w zakresie zakupów nowych narzędzi informatycznych oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów już posiadanych.

  2. Organizacji, czyli wypracowania i wdrożenia rozwiązań sprawiających, że narzędzia TIK będą stanowić rzeczywiste wsparcie działania szkoły, a nie bardzo kosztowne utrudnienie.

  3. Metodyki, co stanowi  zagadnienie najistotniejsze w programie. Nowoczesne technologie same w sobie nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia. Wykorzystywane jedynie jako urozmaicenie lekcji czy sposób na skupienie uczniów uwagi nie spełniają swojej roli edukacyjnej. W programie Aktywna edukacja dowiadujemy się, jak narzędzia TIK mogą wspomóc nauczyciela w skutecznym nauczaniu.

  4. Współpracy – zarówno między nauczycielami w obrębie jednej szkoły, jak i międzyszkolnej. W ramach programu nauczyciele dzielą się z nauczycielami innych szkół  wiedzą i doświadczeniem w szczególności dobrymi praktykami wykorzystania TIK.
  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45