• Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 •    20 listopada w Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W związku z tym w naszej szkole podjęliśmy wiele inicjatyw, które stały się okazją do uświadomienia uczniom ich praw, ale też i obowiązków.


        I tak przez cały tydzień na lekcjach z wychowawcą dzieci miały możliwość rozmów na temat praw i potrzeb nie tylko edukacyjnych. Przywoływany był też Statut Szkoły, który precyzyjnie określa prawa i obowiązki uczniów po to, by uniknąć konfliktów nauczyciel - uczeń w kwestii przestrzegania ustalonych reguł.
      Ponadto przez Rzecznika Praw ucznia przygotowana została wystawa. Prezentowała najważniejsze prawa z Konwencji Praw Dziecka, telefony instytucji stojących na straży praw młodego człowieka oraz zasady głoszone przez Janusza Korczaka dotyczące wychowania.
      Z ideą słynnego prekursora walki o prawa dziecka zapoznani zostali również rodzice podczas zebrania, kiedy to przedstawiciele SU wręczali im tak ważne treści.
      Podsumowaniem wszystkich inicjatyw był apel przygotowany przez uczniów klasy VI na temat praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, dziecka, Polaka, człowieka. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa.
      Mamy nadzieję, że dzień 20 listopada od tej chwili wpisze się na stałe w tradycję naszej szkoły, zgodnie z życzeniem Rzecznika Praw Dziecka RP, pana Marka Michalaka, stał się "Wielkim Dziecięcym Świętem".  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45