• Certyfikat dla przedszkola

 •  Za udział w akcji "Szkoła czystych rąk" nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT  przyznany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


  Nasze przedszkole w październiku 2013 r. pod kierunkiem pani Kamili Gniatkowskiej-Szczerbak przystąpiło do akcji edukacyjnej dotyczącej profilaktyki chorób przenoszonych przez ręce pt. „ Szkoła Czystych Rąk”.

  Celem  akcji było  podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci przedszkolnych na temat zdrowego stylu życia poprzez promowanie właściwych nawyków higienicznych polegających na przestrzeganiu reguł higieny rąk w powiązaniu z prewencją zakażeń grypy.

  Warunkiem otrzymania Certyfikatu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego było przeprowadzenie w przedszkolu cyklu zajęć propagujących zdrowy styl życia, przestrzegania higieny osobistej, a w szczególności częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem. Wskutek braku dostatecznej higieny rąk szerzą się bowiem m.in. zatrucia pokarmowe, grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A.

  Akcji towarzyszył konkurs na książeczkę „Każdy przedszkolak powie, że czyste ręce to zdrowie”. Nasi przedszkolacy wykonali piękną książeczkę składającą się z kilkunastu prac związanych z tematyką konkursu. 

  Zwieńczeniem naszych działań edukacyjnych było otrzymanie Certyfikatu „Szkoły Czystych Rąk”.
  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45