• Sprzątanie Świata 2012

 •       Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rększowicach, podobnie jak w poprzednich latach, uczestniczył w akcji "Sprzątania świata", która odbyła się 21 września 2012r.  Brali w niej udział wszyscy uczniowie klas I-VI wraz z nauczycielami.
             Akcja rozpoczęła się o godz.10.30 o objęła cały teren przy szkole oraz najbliższą okolicę. Uczestnicy "Sprzątania świata" używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do specjalnych foliowych worków.
         Akcja miała charakter nie tylko ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy.Mamy nadzieję,że zaowocuje chęcią codziennego dbania o środowisko.  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45