• Quiz wiedzy o krajach Unii Europejskiej

 • 23 maja 2013r. odbył się w naszej szkole quiz wiedzy o Krajach Unii Europejskiej „What do you know about European countries?”.Organizatorem quizu była nauczycielka języka angielskiego Sybilla Hofman - Migdalska.  

  Quiz skierowany był do uczniów klas IV- VI  szkoły podstawowej. Głównym celem quizu było propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, języka, historii i geografii krajów Unii Europejskiej.Quiz miał również rozwijać uzdolnienia uczniów, pobudzać ich twórcze myślenie, zachęcać do współzawodnictwa oraz wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
  Uczniowie biorący udział w quizie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat krajów Unii Europejskiej
  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45