• III Międzygminny Konkurs o Unii Europejskiej

 • Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach była organizatorem Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej. Konkurs odbył się 8 maja 2013r. Skierowany był do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych. Rozgrywany był w kategorii indywidualnej. Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Sybilla Hofman - Migdalska.

     Celem  Konkursu było:
  1. Kształtowanie postaw otwartości na integrację rozumianą jako uznanie dla różnorodności w jedności.
  2.  Poznanie europejskiego dziedzictwa jako jednego z najistotniejszych czynników tworzenia się Zjednoczonej Europy.
  3.Ukazanie historii integracji UE na tle procesów integracyjnych współczesnego świata.
  4. Poznanie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w integrującej się Europie.
  5. Rozwijanie umiejętności dostrzegania konieczności współpracy i współodpowiedzialności w Europie w zakresie środowiska geograficznego, gospodarki, polityki i kultury.

  6
  . Zapoznanie z mechanizmami i strukturami funkcjonującymi w UE.
  7. Rozbudzenie u uczniów zainteresowania problematyką europejską oraz rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej.

  III Tematyka Konkursu obejmowała:

  1.    Ideę integracji europejskiej w perspektywie historycznej.
  2.    Genezę i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
  3.     Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
  4.     Ojców i symbole Unii Europejskiej.
  5.     Struktury Unii Europejskiej.
  6.     Traktaty wspólnotowe i unijne.
  7.     Wspólną walutę europejską – euro.
  8.     Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystykę.

  9.     Polskę w strukturach unijnych.
   

  Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie wykazali się ogromną wiedzą o Unii Europejskiej i Krajach Unijnych. Komisja po sprawdzeniu prac (pisemnego testu) i uzyskaniu największej ilości punktów przyznała: 

  I miejsce Mateusz Stoparek - Szkoła im Jana Pawła w Łaźcu
  II miejsce Bartłomiej Franczak - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii
  III miejsce Mateusz Kregulewski - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii.


  Zwycięscy uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe, pozostali uczniowie pamiątkowe dyplomy. Podziękowania zostały wręczone również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu i szkołom. Te ostatnie otrzymały również wartościowe książki w ramach podziękowania za udział w konkursie.


  Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku.

   
  Zobacz więcej zdjęć

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45