• OLIMPUSEK

 • Olimpiady pozwalają rozwijać wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci. 

           W tym roku szkolnym w "Olimpusku"brała udział klasa III.  Olimpiada polegała na rozwiązaniu zintegrowanego zróżnicowanego sprawdzianu. Treść sprawdzianu uwzględniała  elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

   

  Test konkursowy składał się z 21 pytań. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym. Waga poszczególnych pytań w teście była jednakowa i wynosiła 10 punktów. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie mógł maksymalnie uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0 punktów.

             Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu.

              

             Najlepiej napisał Szymon Zatłoka, który uzyskał 136 punktów i zajął 38 miejsce w Polsce.

   

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   
  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45