• Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 • Dnia 20 listopada 2012r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem - p.Sybilą Hofman-Migdalską przypomniał wszystkim uczniom prawa dziecka, które są zapisane w dwóch najważniejszych i najbardziej uniwersalnych dokumentach mówiących o prawach dziecka tj.:Deklaracji Praw Dziecka z 1959r.  oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989r.


  Podstawowe prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka


  Prawa osobiste

  • Prawo do życia i rozwoju,
  • Prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
  • Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
  • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
  • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
  • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
  • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
  • Prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.


  Prawa socjalne

  • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
  • Prawo do ochrony zdrowia,
  • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
  • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.


  Prawa kulturalne

  • Prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
  • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
  • Prawo do informacji,
  • Prawo do znajomości swoich praw.


  Prawa polityczne

  Prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych


  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45