• Dyrekcja

 • Dyrektor mgr Edyta Pawlak


  nauczyciele:

  mgr Krystyna Badora /wychowanie do życia w rodzinie/

  mgr Barbara Cierniak /wychowawca świetlicy, fizyka/

  mgr Beata Cierpiał /plastyka/

  mgr Joanna Ciuk /wychowanie fizyczne, przyroda/ wychowawca klasy VIII

  mgr Kamila Gniatkowska - Szczerbak nauczyciel przedszkola,doradztwo zawodowe

  mgr Sybilla Hofman - Migdalska /język angielski, historia i społeczeństwo,historia/ wychowawca klasy  V i VI

  mgr Edyta Pawlak  /język polski/

  mgr Katarzyna Stajner /religia, biblioteka/

  mgr Renata Ułamek /matematyka/

  mgr Alicja Kamińska / język polski, wychowawca klasy VII

  mgr Konrad Kijas /zajęcia komputerowe, informatyka/

  mgr Marzena Zasuń /edukacja wczesnoszkolna/ wychowawca klasy III

  mgr Marcin Głąb / muzyka /

  mgr Sylwia Kaczmarzyk /edukacja wczesnoszkolna / wychowawca klasy I

  mgr Edyta Walentek /edukacja wczesnoszkolna / wychowawca klasy II

  mgr Sylwia Koza - nauczyciel przedszkola

  mgr Martyna Ciura - geografia, technika

  mgr Anna Biś - biologia

  mgr Katarzyna Ankowska - język niemiecki

  ks. Sebastian Ciastek - religia

  mgr Joanna Kowalska - matematyka

  mgr Aleksandra Kuzior - logopeda, surdopedagog

  mgr Krzysztof Świerczyński - psycholog

  mgr Dorota Nowińska - chemia

  mgr Agnieszka Jakubowska - edukacja dla bezpieczeństwa

  mgr Sonia Ścigała - język angielski, wychowawca klasy IV

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45