• Dokumenty

 • Statut Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Rększowicach
 • Wymaganie edukacyjne z języka niemieckiego klasa VII-VIII
 • System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5
 • Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8
 • Wymaganie edukacyjne z biologii dla klasy 7
 • kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV
 • Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy VIII
 • Wymaganie edukacyjne z chemii dla klasy VII
 • Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie ósmej
 • Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie VIII
 • Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie VII
 • Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie
 • Wymagania edukacyjne z historii w klasie ósmej
 • Wymagania edukacyjne z historii w klasie piątej
 • Wymagania edukacyjne z historii w klasie czwartej
 • Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w klasac IV - VIII
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach
 • Statut Przedszkola Publicznego w Rększowicach
 • Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • Informacja dotycząca rekrutacji
 • Kryteria oceniania z Historii / Historii i społeczeństwa
 • Wymagania edukacyjne do działów TAJEMNICE PRZYRODY klasa 4
 • Kryteria oceniania język angielski kl VII
 • Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia klasa VII
 • Wymagania edukacyjne historia kl IV
 • Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klasy VII
 • Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego dla klas IV
 • Przedmiotowy System Ocenianai z zajęć technicznych w klasie IV
 • OWU NNW Szkolne 2017
 • Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy IV
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
 • Aneks nr 2 i 3 do Szkolnego Programu Profilaktyki
 • ANEKS NR3 DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY
 • OWU NNW Szkolne 184
 • Wymagania edukacyjne do działów NA TROPACH PRZYRODY. Klasa 5
 • Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy 6
 • Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy 5
 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016-2017
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
 • ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 • Kryteria Oceniania z przedmiotu język angielski
 • Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasie 6
 • Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasie 5
 • Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasie 4
 • Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasie 2
 • Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasie 3
 • Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasie 1
 • Przedmiotowy System Oceniania Język Angielski klasy I -III
 • Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI
 • Aneks nr 1 do Programu Profilaktyki
 • Aneks nr 1 do Programu Wychowawczego Szkoły
 • RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
 • PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RĘKSZOWICACH NA LATA 2013-2018
 • PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RĘKSZOWICACH NA LATA 2013- 2018
 • Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45